1. Yerçekimini etkisizleştirerek omurga ve eklemlere binen basıncı azaltır
Gyrotonic methodu ying-yang felsefesinde olduğu gibi karşıtlıkların dengesine vurgu yapar. Her dersteki birincil amaç omurga etrafındaki kasları ve eklemleri uzatmak ve güçlendirmektir. Dikey olarak başın tepesinden omurgayı yukarı uzatıp, bacaklardan ve oturma kemiklerinden aşağıya doğru köklenirken intervertebral disklerin (omurların) arası açılır ve üzerine binen baskı azalır böylece omurlar arası sıkışmaları, omurların eğrilikleriyle oluşan ağrıları hafifletir. Bu nazik dirençten oluşan etkinin yardımıyla her harekette eklem etrafındaki kaslar güçlenir, tendonlar ve bağlara doğru kan akışı hızlanır.

2. Omurgayı hareket ettirerek sinir sistemini uyarır
Omurganın doğal hareketlerinden yararlanarak bütün vücudun sinir ve dermatomlarını uyarır. Yumuşak esneme ve gevşeme hareketleri sinirde masaj etkisi yaratır ve gerginliği azaltır. Başın tepesinden ayak parmak ucuna kadar tüm vücudu canlı kılar.

3. Sarmal hareketlerle bağları esnetir
Bir çok egzersizde sarmal hareketler olmasına rağmen Gyrotonic ile hareket sırasında hem yukarı hem aşağı enerji geçişleri mevcuttur. Böylece eklemlere ve bağ dokuya baskı yapmadan, vücut bir çamaşır gibi sıkılır.

4. Vücudu esneterek ve çalıştırarak kardiovasküler sistemi uyarır
Kardiovasküler sistemin en önemli görevi vücuda kan pompalamaktır. Kalbin streslere maruz kalmadan sağlıklı çalışması için ana arterlerden kılcal damarlara kadar dolaşımın iyi olması gereklidir. Gyrotonic ise tüm vücudu çalıştırdığından bu sistemin sağlığını korumasına yardımcı olur.

5. Vestibüler sistemi (denge) uyararak dengeyi arttırır
Baş ve boyun hareketleriyle omurgayı uzatmaya yönelik yapılan hareketler başı vücudumuzun dikey aksına yakınlaştırır. Böylece iç kulak içindeki sıvıyı harekete geçirerek, kulak salyangozunun mekanizmasını düzenler. Zaman içinde yapılan çoklu düzlemlerde yapılan hareketlerle kişi artık dikey aksta olmasa bile kendini daha dengeli ve rahat hissetmeye başlar.

6. Nefesi düzenleyerek vücuttaki oksijen seviyesini arttırır
Her hareketle yapılan özel nefes modelleri ve doğru-kontrollü nefes dokulara giden oksijeni düzenleyerek vücudu gençleştirir, rahatlık sağlar.

7. Güvenli, akıcı hareketler eklemleri korur ve hareket açılarının artmasına yardımcı olur